top of page

Trwałość

Uprawiamy nasze owoce obok natury. W związku z tym jest niezbędne abyśmy polepszali i pogłębiali nasze praktyki zapewniające pracę w harmoni z ekosystemem aby zmniejszyć nasze wpływy lokalnie i globalnie.

To jest trochę naszych trwałych procesów które aktualnie wdrażamy i regularnie kontrolujemy w naszym gospodarstwie:

 

 • Pszczoły- pracujemy z lokalnymi pszczelarzami aby wprowadzić pszczoły i mieć własne ule w gospodarstwie w celu pomocy w zapyleniu kwiatów

 • Odmiany owoców- My wybieramy odmiany miekkich owoców które są odporne na choroby w celu zmniejszenia ilości pestycydów

 • Metody biologiczne- wprowadzanie biologicznych predatorów zwiększa walkę w naturze co przyczynia się do zmniejszenia ilości pestycydów

 • Przeprowadzamy coroczny audyt emisji śladu węglowego 

 • Energia cieplna - używamy tansferu ciepła z naszych chłodni aby zasilić pralki I przysznice dla pracowników

 • Natura i konsultanci od ochrony przyrody- pracujemy blisko z konsultantami aby uzyskać porady o jak najlepszych metodach dotyczących fauny i flory w naszym gospodarstwie

 • Ochrona przed powodziami i zbiorniki wodne. Pozyskujemy  wodę z budynków znajdujących się w naszym gospodarstwie a następnie wykorzystujemy ją do podlewania naszych pól

 • Nawadnianie - Nasze skomputeryzowane systemy kontroli używają minimalnej ilości wody, nawadniając nasze uprawy tylko kiedy jest niezbędne

 • Recykling- Recyklingujemy nasze odpadki i tekturę gdzie i kiedy to możliwe

 • Technologia sensoryczna- Mamy zainstalowane krany w miejscu pakowania oraz światło w całym naszym gospodarstwie które pracuje za pomocą sensorów aby zmniejszyć zużycie prądu i wody

 • Zmniejszanie erozji gleby - używamy systemu sadzenia owoców na  wysokości aby nie dotykały ziemi w celu zmniejszenia erozji gleby 

 • Panele słoneczne- Mamy zainstalowaną technologię solarną aby wygenerować elektryczność i zmniejszyć jej  zużycie w miejscu pakowania owoców i w naszym gospodarstwie 

 • Redukcja odpadów- redukujemy nasze odpady przez wyszukiwanie alternatywnych miejsc ich sprzedaży dla osób trzecich.

bottom of page