top of page

Иновации

Ние използваме иновативни технологии в нашата производствена верига за да ни помогнат за по-ефективно и устойчиво производство на нашите британски плодове от световна класа.

Цех за пакетиране

Нашият цех за пакетиране има акредитация в BRC (British Retail Consortium).

Използвайки най-нови технологии ние непрекъснато еволюираме работата на цеха за пакетиране да отговаря на изискванията на клиента и да осигури качество по отношение на безопасно хранене, пакетиране на продукта, изпращане и доставка.

Тук са описани някои технологии и практики, които се използват понастоящем и под редовно наблюдение за да подобрят оперативните дейности:

 • GT2 и GT4 Proseal машини за топлинно затваряне

 • Везни за производствените линии

 • Въвеждане на метални детектори

 • Намаляване на работниците в цеха за пакетиране където е небходимо чрез технология

 • Капацитет на хладилниците от 1150 палета, включително нашият новопостроен 640 м3 хладилник за товарене на продукцията с 3 рампи за товарене

 • Подобрени съоръжения за товарене, които намаляват местенето на затворения продукт, готов за товарене

 • Преместването на суровата продукция е сведено до минимум чрез инфраструктурата на цеха за пакетиране

 • Въведен е софтуер, който да рационализира работата.

На полето:

На полето ние използваме последните иновации, които ни помагат да отглеждаме и събираме нашите плодове. Тук са посочени някои практики, които понастоящем използваме и непрекъснато оценяваме за да подобрим ефективността:

 

 • Конструкции с френски и испански тунели – те удължават сезона на плодовете и увеличават продуктивността като защитават реколтата от променливото време във Обединеното Кралство

 • Изпробване на сортове – ние работим с някои расзадници за да намерим нови висококачествени плодове, за да изпълним изискванията на клиента

 • Производствени системи за високи ягоди (въведени през 2011) помагат на нашата продуктивност и ефективност при бране

 • Използване на софтуерни програми за записване и показване на най-добрите практики

 • Производство на малини с висок стълб – това предлага гъвкавост и доставка на продукция през целия сезон на бране.

Packhouse
In the fields

Over Winter Storage Reservoir Project

For Dearnsdale Fruit

Construction of a 50,000m3 reservoir for over winter water storage.

It is part funded by the European Agricultural Fund for Rural Development

EU-flag.jpg

The European Agricultural Fund for Rural Development:

Europe investing in rural areas

bottom of page